80 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" door Prins Hendrik geopende tentoonstelling voorwerpen betreffende ge- Prinsen en Prinsessen openingsrede op den oplossing vond in de geboorte van Prinses Juliana, wordt door „Die Haghe” gevierd met het houden eener van schilderijen, prenten en boorte, doop en jeugd van van Oranje-Nassau en een 10en Juni door prof. Kramer. Ofschoon de tentoon stelling een aanzienlijk tekort heeft opgeleverd, deed de vereeniging er een goed werk meê. En hoewel nog lang in 't verschiet werden reeds in de bestuurs vergadering van 2 December 1909 besprekingen ge houden tot viering, in aansluiting aan het Haagsche Comité voor Volksfeesten, van de herdenking van het herstel van Neerland's onafhankelijkheid in 1913. De volgende vergadering, van 20 December 1909, ken merkte zich doordat voor 't eerst een dame die ver gadering bijwoonde, Mej. van Diepen. Dr. van Gelder sprak toen over het regeeringscollege, de z.g. Haagsche Sociëteit en Hofstede de Groot gaf een kunstbeschou wing van een 75-tal teekeningen van N. van der Waaij, portretstudies van bekende tijdgenooten, meer- endeels Hagenaars, die gediend hebben voor v. d. W.’s groot schilderstuk van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in de Nieuwe kerk te Amsterdam. Had het bestuur besloten op de leden-bijeenkomsten gewichtige publicaties over de geschiedenis van Den Haag te bespreken, dr. van der Meulen begon daar mee in ’t begin van 1910 met mededeelingen over Den Haag en Scheveningen tijdens de Fransche overheer- sching, naar aanleiding van de geschiedenis van Scheveningen (17951810), door J. C. Vermaas en P. Hoogenraad. Hier vlecht ik weer een intermezzo in, waaraan de heer A. O. van Kerkwijk debet was. Het was den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 99