115 124 128 130 132 INHOUD Bladz. 1 14 42 namen en zaken Registers op de Jaarboeken sedert 1912 I Systematisch Register II Register der afbeeldingen III Register der plattegronden IV Register der portretten V Alphabetisch Register van Oude Haagsche Geschiedschrijving door Dr. H. E. van Gelder De Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der stad ’s-Gravenhage door Dr. W. Moll, met 17 portretten De Vereeniging „die Haghe” gedurende haar veertigjarig bestaan, 1890—1930, door P. A. Haaxman, met 13 portretten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 9