84 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Zondag 20 October. Vandaag om half vier weer een extra-editie gekocht, overal stonden ze te venten en te schreeuwen. Wilson zal Oostenrijk’s voorstel niet in overweging nemen. De heele Vlaamsche kust is al vrij. Er komen weer veel vluchtelingen over de grens, Belgen, ondervoed en veel zieken. Ze moeten loopen tot de grens. De militairen in Limburg, Brabant en Zeeland hebben al geen verloven meer. G.’s zuster zou trouwen maar hij kan niet komen, ligt in Brabant. Troepen Duitschers moeten ook over de grens gedreven worden. 't Zal wel interessant zijn, griezelig, iets om nooit te vergeten. Vee is ook al naar 't Zuiden gebracht, deze week geen vleesch, de vorige ook niet. De Spaansche griep heerscht erg, veel heviger dan de vorige keer, nogal wat dooden. In veel plaatsen zijn de scholen gesloten. De man van S. K. is er ook aan overleden, griep en longontsteking, 36 jaar. In de apotheek is ’t er nog niet druk mee, hier is ’t gelukkig niet erg, enkele gevallen. B. en ik eten tegenwoordig ’s ochtends en ’s avonds virogeen nadat we kou hadden gevat en ons beroerd voelden. Ma is bang voor onder voeding. ’t Is wel fijn, gisteren had ik bepaald genoeg. Op ’t kantoor was 't druk; nu al de stukken ver zenden aan de ,,Nieuw-Amsterdam”-passagiers, die vermoedelijk 27 November vertrekken. Het Ameri- kaansche visum duurt zoo lang, als ze het tenminste nog krijgen. Je heele familie en alles wordt nagegaan, is er maar iets Duitsch aan, dan wordt de pas gewei gerd. Zoo zijn er al van het begin van den oorlog Indië-gangers, die niet terug kunnen. Hun verlofs- tractement gaat door, het kost het Rijk heel wat. Sommigen rekenen vast te gaan en krijgen de pas

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 100