EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 85 niet, ze zitten dan zonder onderdak of iets. Een dominee kwam op 't bureau, die had zelfs geen stoel meer om op te zitten. Juffrouw v. d. M. ruilde met Pa gelatine tegen lijn olie. Ze ging probeeren ziekenmelk te krijgen en neef ging in de rij staan. Ze kreeg altijd vleesch van Fries land, nu wilde de man het niet meer verzenden, maar wel door zijn dochter laten brengen per spoor, de reis moest dan vergoed worden en verder kostte het vleesch 5.vet 7.50. We kregen weer een kaas door be middeling van nicht K., we hebben nog meer besteld of die nu ook nog zullen komen? Tante W. neemt een stukje over, die ziel lijdt ook honger. Tante A. lacht wat om dat hamsteren, zoo gauw wordt je niet onder voed, maar zij eet haast niet en ik geloof dat de meid wel voor *t hamsteren zorgt. Koffie (haast heelemaal Buysmans suikerpoeder) en thee (lindebloesem en meidoorn) is meestal bocht. W. vroeg al of er dropwater in de koffie zat. ’s Avonds drinken we nog al eens chocolade-melkpoeder. Een stukje Deventerkoek eten Pa en Ma dan, de dames korstjes en wij onze pap en G. en ik een boterham. ’t Is uit met H.’s Engelschman. Ze had hem leeren kennen op de Heerengracht. Hij zei „Good bye” en H. (blij haar Engelsch te kunnen luchten, ze is in de apotheek ook altijd dol op Engelschen) zei ook: „Good bye”. „Do you speak English”, zei hij en zoo kwam ’t in orde. Hij vroeg samen te wandelen en haalde haar af uit de apotheek, ’t Was een nette jongen en H. wilde zoo graag beter Engelsch leeren. Maar de pastoor preekte toevallig dat God alles en overal ziet en toen snapte ze dat die Engelsche vrijerij ook in de gaten zou loopen. En als ze moest biechten en dat moest net, want ze moest in de keel gesneden worden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 101