EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 87 boden. In Pré Catelan L) moet erge griep zijn, er zijn er al twee overleden, het heele hospitaal is aangetast. Tante D. zit al in onrust, A. schreef er ook over. De eene man, die daar overleden is, is daar getrouwd. Non schreef toen over de fuif. Hij zou net teruggaan en bij zijn vader op 't kantoor komen. Maandag 23 October. Het Duitsche antwoord is: niet toegeven. Wel te begrijpen, ze willen mee onderhandelen en niet behan deld worden. Wilson schijnt met de geallieerden Duitschland tot het uiterste te willen drijven. Stom ook van de moffen, die duikbootgeschiedenis. Ze zullen nu den duikbootenoorlog tegen passagiersschepen staken. Er zullen dus nu zeker wel weer schepen uit gaan, het kan druk worden op ’t kantoor. Aan de grens zal ’t nu wel interessant zijn. Ze vechten dicht bij de grens, onze soldaten moeten zich verdekt opstellen. Vluchtelingen, Franschen en Belgen, komen in stroomen over de grens, veel zieken. Giste ren werd al gevraagd naar de namen van de doctoren met verlof. Alle militaire verloven zijn ingetrokken. Men behoeft zich echter niet ongerust te maken, staat in de krant. De Kamers moeten ook weer in comité- generaal bijeengekomen zijn. Met dat al is de kans op een spoedigen rechtvaardigen vrede vrijwel verkeken. Ma was er erg van onder den indruk. De Spaansche griep woedt op sommige plaatsen hevig; in Almelo en omgeving sterven de menschen bij troepjes, haast allen jonge menschen. In Amsterdam, Haarlem en Leiden is ’t ook erg. Volgens juffrouw de J. waren al twee meisjesstudenten overleden. P. K. was beterende. B. haalde gisteren stroop bij nicht, ze 1In het Restaurant Pré Catelan in het Bois de Boulogne te Parijs was een Nederlandsche ambulance gevestigd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 103