88 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN den Boschstraat. 2) Het R.K. tehuis S. Ursula in de le van wilde een kilo hebben, maar kreeg een 1/2 kilo in een jampotje. Pa had ook stroop noodig. Ma maakte gisteren andijvie in, kookte die voor een deel op het petroleumstel. H. is ziek, waarschijnlijk griep, in Ur sula 1hebben velen het. Op 't kantoor twee en een voelt zich beroerd. We moeten twee aan twee elkanders werk kennen om in te kunnen vallen, dat is gemak kelijk bij verlof of ziekte. In Den Haag zijn er nog geen scholen gesloten. B. haalde broodkaarten, ’t duurde bijzonder lang, ze moest drie kwartier staan. Juffrouw de J. bofte gisteren, kreeg te veel. Ze had het ook een keer gehad, dat ze vergaten de legitimatiekaarten door te slaan, ze haalde toen ook een stel bij een ander bureau. Als je te weinig krijgt, en je reclameert niet vóór je de zaal uit bent, helpt het niet meer. Toch kan er op deze manier wel eens mis bruik van gemaakt worden. Vleesch krijgen we niet, volgens H. krijgt ieder ander wel vleesch. Melk krijgen wij maar 1 liter met ons vijven, terwijl sommigen meer krijgen. Pa belde ,.De Sierkan” op, er mocht niet meer gegeven worden. Wie dan meer kregen? Pa wist dat niet, wat maar goed was, want nicht K. en mevrouw H. geven een extra fooi en W. krijgt ook meer, maar daar had de melkboer ook gezegd, dat het niet lang meer zou duren, de koeien gaven al hoe langer hoe minder melk. De C.’s hamsteren ook druk, koopen brood- en boterkaarten. Broodkaarten koopen is voordeeliger dan extra-meel, zegt W,. een broodkaart kost 60 cents en dan neem je meel op alle kaarten. Een boterkaart kost 8.75, een pond boter dan 5. Edammer kaas wist W. ook te krijgen. Bij het koopen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 104