90 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Bij 't excerpt van de Volksuniversiteit staan vijf lessen op één blaadje; papiernood? Op ’t Ministerie is er nog niets van te merken. Ze haalden een paar turven uit de bak om die in een kast achter ’t gordijn te bewaren voor als 't morgen koud wordt. Gisteren en eergisteren niet gestookt. Vrijdag 25 October. Gisteren weer een extra-editie; Duitschland schijnt nu wel voor onderhandelingen te vinden te zijn. Over den Keizer stond ook een berichtje in de krant, hij zou een verklaring afleggen waardoor ontspanning zou komen. De Schelde-kwestie wordt op ’t kantoor druk besproken, ze voorzien er nog oorlog uit, dat moet er nog bij komen. Ma zit er over in met de nieuwe melkrantsoeneering, i/2 liter voor ons allen. Twee busjes moeten er per dag bij, niet lekker, niet te drinken, alleen gemengd met ’t een of ander. Virogeen in water, chocolade (stukjes kwatta) met heet water. Aan W. twee kazen besteld, geeft weer wat vet. Ieder komt nu vrij uit voor hamsteren, bij B. op ’t kantoor ook heele verhalen. Mevr. v. E. hamstert ook druk: boter, extra boterkaart voor 10, olie enz. Haar meiden gaan weg, krijgen geen eten genoeg. Ook met Greta is 't lastig, zij moet haar portie boter, melk enz. hebben. De dames hebben er geen recht op. H. heeft nog griep, A. voelt zich ook niet goed. Veel scholen zijn gesloten, op ’t kantoor is ook griep. Dinsdag 29 October. Oostenrijk geeft iederen wapenstilstand toe, ook Duitschland wil wapenstilstand. Ludendorff is heen gegaan, met het militaire gezag is ’t uit. ’t Gaat nu wel op vrede lijken. Onze soldaten zijn aan ’t muiten ge slagen in de Harskamp en ook bij Vlissingen. In onze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 107