EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 93 het Noordeinde No. 207. 1) Een bijzondere school aan Mevrouw M. kreeg een brief van E. B., geen woord over den oorlog. Op een avondje bij de C.’s voor L.’s trouwen was S. F. Ze vertelde van het verlangen der Joden naar Jeruzalem. In Duitschland werden de Joden veel minder behandeld. P. V. geeft les aan Galicische joden, die hadden het ook over de slechte behandeling, maar hier in Nederland hadden ze het best. S. wist van twee Oostenrijkers, die gevangen waren genomen en naar Engeland gevoerd, ’t Was er dood vervelend. Zij ontvluchtten, de een bleef hier, de ander ging weer in den oorlog en zat nu in een Fransch gevangenkamp, waar het minder was dan in ’t Engelsche. In Gronin gen bij de J.’s was een Duitsch meisje. Ze kwam al heel wat bij, maar was nog vreeselijk schrikachtig. lederen nacht zette ze schoenen en alles klaar voor als er eens een bomaanval kwam; dat zat er zoo in, dat ze 't niet wilde laten. Zij gaat daar naar school, wel wat lastig met haar Duitsch. ’t Was vreeselijk in Duitschland, Ersatz-brood met Ersatz-koffie of thee met sacharine en Ersatz-jams. T. V. was erg onder den indruk ge weest van den toestand in Duitschland, wanhopig zelfs. Ze noemden het de Duitsche griep, maar nu heeft hij de Spaansche te pakken. Alle openbare scholen zijn tot 11 November gesloten, fijn voor de leerlingen die gezond zijn. De school van de Graaff1) is nog open, de dochters hebben anders de griep. De menschen mijden trams, treinen enz. Er gaan geruchten dat de N.U.M. opdoekt, in ieder geval wordt er personeel ontslagen. Ze hadden voor salarisbijslag vragen rondgestuurd. Wie dacht ’t financieel niet zoo noodig te hebben, dat hij voor bijslag in aanmerking kwam, werd ver zocht alleen ’t eerste in te vullen. Haast ieder vond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 110