EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 97 gegaan. Ze zouden een 200 en ze eischte een uit om kastrandjes, dat zou terdam was ’t ook tegenwoordig een allerlei soorten kaarten. Laatst moest nieuwe kaart hebben en toen vroegen geboortebewijs, zonder dat zeker geen eten noodig. D. terug en toen ze terug kwam met ’t geboortebewijs vroegen ze ook het trouwboekje, dus moest ze weer naar huis. Sedert heeft ze alle kaarten in een sigaren kistje en gaat ze niet uit zonder dat onder den arm. Inhoud: melkkaart, groentekaart, vischkaart, trouw boekje, geboortebewijs, broodkaart en vetkaart. Toen laatst in een winkel de man weer naar het trouwboekje informeerde (andere inrichting schijnbaar dan hier, daar geen bonboekjes), moest ze eerst 't heele zaakje kaarten uitzoeken; men lachte wel, maar dat kon haar niet schelen. Ze had het op haar manier druk den hee- len dag. Om half vijf op, om Jan te wekken, zeggen dat hij zelf op zijn tijd moest letten, want zij moest uit. Met de melkkan in de rij voor den winkel, die om 8 uur open zou gaan. Allerlei slag menschen in de rij met kannen, potten en pannetjes om de melk in te halen, ’t Was nog frisch ’s ochtends en de kinderen zetten al gauw hun potten en pannetjes in de volg orde van hun standplaats in de rij en gingen zelf krij- 7 de apotheek en kocht voor Pa een krant op straat. Na ’t eten gauw de avondkrant inzien. Dat het koningsgezinde Beieren juist begint. Verder handelt de krant over Snijders’ heengaan en de eerste rede van Suze Groeneweg, ('t Was 's middags stampvol op de publieke tribune, zag ik.) ’s Avonds kwam D. S. die juffrouw v. d. M. weer kwam helpen, omdat de onder-juffrouw ziek was weg- Ze zouden een nieuwe meid hebben voor eischte een gezellige keuken. D. was nu ’t gezellig maken. In Rot- heele soesa, ze ook een ze eerst het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 115