100 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN x) Zaak in comestibles in de Piet Heinstraat No. 34. was Schandelijk toch, er 12 dagen, stal 60 cent uit de beurs, smeet heel wat fles- schen stuk, verpatste Pa’s lange hevelslang en koperen vijzel en riep toen Pa hem de deur uitgooide „mijn centen!” Zijn moeder kwam later, hij stal altijd, maar de verbeteringshuizen zaten vol, er was geen plaats voor hem, ze had er last genoeg van. dat daar niets aan gedaan wordt. De virogeen smaakt iedere keer anders, nu is weer meer chocolade in. Vandaag, Zaterdag, om uur waren er bulletins; de Rijkskanselier Max van Baden wil aftreden, maar de Keizer heeft het ontslag niet aangenomen, hij blijft tot de Keizer beslist wat er gedaan moet worden. De Keizer zou dus eens weer wat zeggen. ’s Middags naar de stad, om half drie een bulletin: de Hertog van Brunswijk (schoonzoon van den keizer) doet afstand, ook voor zijn nageslacht. Bulletins over de fronten lees ik maar nooit. Later op den middag ’t bulletin dat de Keizer aftreedt, later extra-bladen daar over. 's Middags haalde ik bij Kruuk 1nog even een extra ontbijtrantsoentje. De winkel stond vol, altijd Zaterdags, ’t Duurde lang, ieder had bonboekjes en die moeten uitgescheurd, dan wegen enz. 't Betalen heeft ook altijd veel voeten in de aarde met ’t kleingeld. Vreeselijk vieze boekjes kreeg de juffrouw te bewer ken; sommigen haalden voor meer menschen en dan moest de juffrouw telkens op den goeden naam in 't boekje letten. Een vies mensch kwam met een vies jampotje voor jam. De juffrouw had 't druk met knip pen; gegil op straat, even hield ze op met knippen en luisterde: „Extra editie, afstand van den Keizer. De Keizer gaat er af”, schreeuwden de krantenjongens;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 118