EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 101 dit, een. de kerk weer gaan (prof, met extra-edities; ik natuurlijk laat. Bij toen ging ze door met knippen. Medelijden met den man heeft haast ieder, waar zou hij nu zitten? „Guste, packe die Koffer” is ’t nu met recht. Volgens de avondkrant gaat de revolutie anders nog al georganiseerd, echt iets voor Duitschland. In Zwit serland zijn ze ook al bang, hier gist het ook al, zegt men. Men zegt dat 't grootere broodrantsoen is om tevreden te stellen. Snijders gaat heen. In Duitschland verhinderen de opstandelingen de soldaten om naar ’t front te gaan, dat hadden ze eerder moeten doen! In België verzetten de Belgen zich tegen de Engelschen die hun dorpen beschieten, ook logisch. Als werkelijk alle soldaten de wapens neerleggen krijgen we mis schien nog een eerlijken vrede. Wat zal de krant morgen zeggen? Vanmorgen kwam er maar geen krant, Pa moest er om telefoneeren. Maandag 11 November. Gisterenochtend bij ’t naar Cannegieter) riepen ze al had geen tijd er een te koopen, was uitgang een bulletin dat de Keizer op Middachten was en over den toestand in België. Neef B. zag het somber in, zag revolutie in aantocht, die uitgehongerde Duit- schers zullen los komen. ’s Middags B. naar L. V., ook daar verwachtten ze revolutie. L. was in de tram langs zijn bureau gekomen en had gezegd: misschien hangt daar ook gauw de roode vlag. Dadelijk fluisterde men in de tram: „bolsje wieken”. Ze waren op de huwelijksreis naar Amster dam geweest ondanks de griep, hadden vreeselijk veel begrafenissen gezien. Vanmorgen weer geen ochtend blad. Om 9 uur liepen ze met extra-edities. B. kocht van de volgende edities kochten Pa en B. er ieder Ik had op ’t kantoor nog van niets gehoord, maar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 119