102 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN zes griepzieken de N.U.M. bij opheffing van de eere van en daar ge- moest om een telegram in te houden naar Buitenland- sche Zaken waar ik tegelijk met een man moest wach ten, die een praatje begon. Later een heer, die liever volgens de gewone route naar Indië wil, vooral met de boeken, die hij mee wil nemen veel eenvoudiger. Anders kijken ze blaadje voor blaadje na en verbieden de helft mee te nemen. Voor het Rijk is de weg natuur lijk veel goedkooper, maar de plaatsen tot New-York zijn al genomen. Misschien is het toch nog voordeeliger deze te laten loopen. Bericht dat de Kroonprins is dood geschoten bij Visé. Onrustige middag. Om 5 uur in de stad erg donker, overal geschreeuw: ,,De Duitsche Kroonprins dood geschoten”. Voor de enkele verlichte ramen staan de menschen extra edities te lezen. Ieder leest tegen woordig op straat, zelfs oude dames koopen kranten. Thuis hadden ze het nog niet gehoord. Ma erg onder den indruk. B. kwam ook thuis met rumoerige berich ten. Ma wilde dat maar thuis was. Gerucht dat de Koningin den Keizer gevraagd heeft hier te komen; ’t zal wel niet waar zijn. B. vindt dat ze het moest doen, hij is nu toch particulier, geen Keizer meer. Maar zij is nog Koningin. Moet hij geïnterneerd worden? Hij is nu bij Graaf Bentinck. Bij B. op ’t kantoor twee van de terug, hadden beiden den dokter van zich gehad. Er wordt reeds over N.U.M. x) en N.O.T. 2) geschreven. Bij ons op 't kantoor weer meer zieken, toch moet de griep aan 't afnemen zijn. In Groningen hadden de scholen vrij ter den wapenstilstand. Er wordt ook hier r) Nederlandsche Uitvoer-Maatschappij. -) Nederlandsche Overzee-Trust-Maatschappij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 120