EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 103 Hessen gelukkig De Engelsche geïnterneerden hadden een houten kazerne in de Bachmanstraat, genaamd Townly-hall naar den Engelschen gezant. 2) Anna Paulownastraat No. 19. 3) Mode-academie J. G. de Graaff, Anna Paulownastraat No. 18a vlagd, zegt men. De Engelschen x) moeten ijzerdraden gespannen hebben met vlaggetjes er aan, boven de Nederlandsche vlag. Wat zal er morgen weer gebeuren, de gebeurtenis sen volgen elkaar zoo snel op. In Duitschland schijnt het nogal rustig te wezen. Afspraken van comedie en zoo maakt men maar niet, je weet niet of het morgenavond nog wel vertrouwd is door de stad te gaan. Hier demobilisatie en meer brood om te paaien. Een troep socialisten zond een telegram aan de Koningin om hier een republiek te maken. Vredesconferentie in Versailles. Saksen en ook republieken. Dinsdag 12 November. Vandaag vlaggen uit bij de gezanten en ook bij sommige particulieren. Madame Derwel, de corsetten- madam hier in de straat2) had de Fransche vlag uit, de mode-academie3) daartegenover wilde niet minder wezen en stak de Nederlandsche vlag uit. Er is heel wat feestgevierd in de stad ter eere van den wapen stilstand, gezongen enz. Zelfs waren de Engelsche sol daten dronken geweest. Den Hen van de 11e maand om 11 uur is de wapenstilstand gesloten. E. had uit Zalt-Bommel een koffer zwaar van erw ten en boonen meegenomen, knoopte een gesprek aan met een militair en vroeg dien de koffer in Utrecht te versjouwen. Daardoor ontkwam ze gelukkig aan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 121