104 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN ziek, bij commiezen. Een vriendin van A. is getrouwd met een Engelschman, hij wil haar niet mee terug nemen. Het zal wat geven als al die Engelschen weg gaan. Men hoort allemaal verhalen over revolutie en angst daar voor, over Wijnkoop en Troelstra en afstand doen van de Koningin. Men beweerde dat er auto’s klaar stonden voor de Koningin om te vluchten. Maar er zijn nog veel Oranje-gezinden. F. kreeg gisteren een telegram voor een vergadering van vakvereenigingen. Ze willen demobilisatie (die is er al), vrouwenkies recht, achturigen werkdag. Biljetten in de stad verspreid tegen staking en wanorde. Uit de stelling Amsterdam rijst vrij, 2 kilo de persoon. Van W. twee aardappel- bons gekregen, zij krijgt daarvoor twee jambons, die wij met chocolade en bons van de K.’s kregen. De griep is nog erg, ijselijk. Weer een heele rij dood-advertenties, allemaal jonge menschen. In Am sterdam moet 't nog heel erg zijn; iemand ging er met zijn vrouw heen voor een vergadering, zij bleef een dag langer om te passen, kreeg de griep, ging dood. Hij kreeg hier de griep, ligt nu met erge longontsteking. In Dordt is ’t ook erg. T. de B. mag niet thuis komen. Mevrouw komt ook niet. Gelukkig is ’t hier niet zoo erg. Bij B. op ’t kantoor zes ziek, bij ons vier. De meesten al drie weken ziek. Woensdag 13 November. Gisterenavond druk in de stad, zooals een dame in de apotheek vertelde. Volgens Greta druk voor ’t paleis. Vanmorgen bericht in de krant dat de Kroon prins niet doodgeschoten is, maar in ons land is. Op kantoor wist men ook te zeggen dat er vannacht relle tjes in de stad waren geweest. In Rotterdam ook. De marechausée’s uit Venlo zouden komen. Ik moest naar ’t archief, zag overal soldaten met patroontasschen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 122