EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 105 Zie noot op bl. 66. Toen hoorden we dat ook de departementen bewaakt werden. De vrijwillige landstorm is vannacht uit ’t bed gehaald. Van V. was niet op ’t bureau. Bij de Koninklijke Stallen, waar ze liggen, was ’t den gehee- len dag druk. Proclamatie van de regeering in de krant en ook aangeplakt; vol menschen er voor. Volgens van S. om 1 uur een opstootje in de Elandstraat. Om 4 uur bericht dat Engeland alleen levensmiddelen aan deze regeering levert. Door de stad teruggegaan, in de Spuistraat een biljet in drie talen aangeplakt van een Soldatenraad over inlevering van wapens van Belgen. In de Wagenstraat herrieachtig, stampvol, schoenen in eens zonder bon te krijgen. Op de Groen markt een soldaat die proclamatie’s uitgaf. Extra- edities van ,,Het Vaderland” onder het geschreeuw van: „Uitlevering van den Keizer!" Bij de Stallen was men weer bezig planken voor de winkelramen te tim meren. Menschen en regeering zijn doodsbang. Dat handjevol S.D.A.P.-ers zal de boel hier toch niet om smijten! Vanavond vergadering in den Dierentuin. B. heeft weer een brief van haar Belg 1vol haat tegen de Duitschers. Men zegt dat er ook revolutie in Frankrijk en Engeland is. Misschien krijgen wij er nog vrouwen kiesrecht door. Van ’t gehamsterde meel nog niets ge hoord, als ’t maar niet aangehouden is, 't zou zonde zijn. Vanmorgen een extra-editie van „Het Vaderland”: „Steunt de Regeering”. B. maakt zich nijdig op een vent, die tegen foeterde. De Engelschen gaan over twee dagen weg; groote wanhoop onder de meisjes, som migen loopen met rattekruid. Er zouden nog meer ont troonde hoofden hier komen. Men schrijft tegen het weinig werken en het veel betalen op de distributie-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 123