106 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN belooft alles: kantoren enz. Daar is het meel of de zoogenaamde boeken, geadresseerd aan B., letterkundig studentül Dadelijk een briefje aan J. schrijven dan kan ik 't nog meenemen. Het ziet er uit als boekweitengort. Hoe zal 't smaken? Vanmiddag geen toetje gehad, maar bruine boonen en bieten. Vrijdag 15 November. Eindelijk bericht van In Groningen hebben ze geweldig feest gevierd ter eere van den wapenstilstand. D. op de club ook. Gisteren vrij rustig in de stad, ’s avonds, ook. Verschillende blaadjes werden uitgege ven, kon ze niet allen bemachtigen. Oranje wordt er ook gedragen; sommigen zijn er tegen omdat ’t de socialen tot 't dragen van rood aan zal moedigen. Troelstra heeft er danig van langs gehad in de Kamer, vooral van Treub; hij was in elkaar gekrompen, be weerde men. Van middag het gerucht op ’t kantoor dat hij uit de Kamer ging. Hij heeft zich zeker wel on mogelijk gemaakt. Vanmorgen toen ik op 't kantoor kwam, stond net de keukenwagen van de soldaten voor. Onze beschermers kregen soep, brood en boter. Het Ministerie wilde van V. weer opvragen, hij is noodig, maar daarentegen kwam vanmiddag ’t bericht overal rondgezegd, dat alle ambtenaren, die wilden, als vrijwilligers konden gaan en dadelijk vrij waren als ambtenaar, het kantoorwerk moest hun vooral niet weerhouden. In de kranten staan stukken tegen Troelstra, aan maningen om zich rustig te houden enz. Zaterdag en Zondag zijn de groote meetingen en Maandag zal 't spel beginnen, als ’t begint wat ik nog niet waarschijn lijk vind. De winkelruiten worden weer met planken dicht gespijkerd. De regeering doet alles en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 124