EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 107 soldaten vrij eten en drinken, vrouwenkiesrecht, enz. Van S. gisteren in Amsterdam les gegeven. In den trein bleek in de coupé een pro-revolutieman te zijn, die hebben ze in een hoek getrapt. Ook op 't achterbalcon van de tram, waar hij een praatje begon, kwam hij in ’t ongelijk. De schooljongens waren oproerig geweest, in de stad vrij kalm, ’s Avonds aan 't station vreeselijk druk. Treinen vol gedemobiliseerde soldaten, zingen en juichen, oorverdoovend lawaai. Treinen te laat hier door, een half uur in de herrie gezeten. De Engelschen zijn ook verrukt, gisterenavond zwierden drie gearmd over straat, daarachter vijf Nederlandsche soldaten. Uit Groningen zijn de Engelschen al weg. Hier zijn ze bezig pak en zak naar ’t station te brengen.Markt is er niet, de regeering is wel benauwd. Greta had gis terenavond zanguitvoering, maar 't ging niet door, er was spoedvergadering in 't Gebouw. Ze woonde die bij, katholieken tegen de revolutie, 't Scheelt nu wel dat we een katholieke regeering hebben, 't katholieke volk doet niet mee. B. is ook revolutionistisch, R. heelemaal niet. Ze is niet oranjegezind, maar ook niet revolutio nair en zoo zijn er velen. Men is bang dat met revo lutie niet te rekenen is op politie en soldaten, vandaar het oproepen van vrijwillgers. Gisterenavond een vrij williger in de apotheek; hij zag ’t slecht in; daarna een militair, maar die was optimistisch, op de cavalerie viel wel te rekenen. De Koninklijke Stallen, nu kazerne voor de vrijwil ligers. De Koningin had met hen gesproken, heel aar dig. In ’t Lange Voorhout werd zij spontaan toege juicht door een paar vrouwtjes. Ze beleeft ook wat dezer dagen, toch zijn er heel wat Oranje-gezinden. Wij zijn hier ook net zoo vrij als in een republiek, ze heeft toch haast niets te zeggen en een blijvend hoofd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 125