108 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN is toch practischer dan zoo’n wisselende president. In ieder geval is ze in oorlogstijd sympathiek geweest. Waarom moeten we nu in eens een republiek? 't Is ook erg ondankbaar jegens haar en ’t Oranjehuis, zeker net nu ze bij de onthulling van de Witt is geweest. De vroegere regeering en Snijders mochten ook wel gehuldigd worden, en onze soldaten, die nu naar huis mogen. Maar 't fuiven komt zeker later, men is nu te bang voor revolutie, de stemming wordt wel beter, minder gedrukt. Aan de beurs is de stemming ook weer beter, er zal heel wat verloren en verdiend zijn in die dagen. In Groningen hebben ze deze keer met ’t fuiven eens niet de kat uit den boom gezien; trouwens bij zoo iets is een Groninger vlug. Bij het oproer in de Hars kamp waren ’t anders de belhamels. Vandaag B. melk- kaarten gehaald, heele vellen, de menschen wisten er geen raad mee, de heeren konden ze zelfs niet in de zak steken. 27 X 24 c.M. Het sigarenkistje of blikje zal grooter moeten worden. Vrijdag volkszang, ’t begint met ’t Wilhelmus, ’t zal wel enthousiast zijn. Donder dag biddag, een vrije dag! In de Kamer was 't erg rumoerig. Volgens de krant hebben twee fabrieken al den achturigen werkdag ingevoerd, te beginnen met Maandag. De vorst van Mecklenburg is ook zijn baan tje kwijt. De Duitsche Keizerin komt hier. Zondag 17 November. Gisterenmiddag druk en gezellig in de stad. Veel vlaggen uit en veel menschen met oranje, sommigen met groote kokardes. Er werden oranjepapiertjes uitgege ven, die hadden de heeren in de zakken. Ik kon er geen bemachtigen. Ik droeg geen oranje, kreeg op straat een mooi stukje cadeau waar jongens mee lie pen. Op de Prinsegracht was vergadering, afgezet door marechausée’s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 126