EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 109 's Avonds met Pa de stad in geweest, liep haast geen mensch, koud, ’t vriest. Nog meer vlaggen uit en alles geblindeerd. Vandaag in de krant over de vergadering in Rotterdam, geen revolutie maar algemeene staking. Polak leidt de vergadering, Troelstra is ziek, zeker revolutie in de maag van narigheid. Als er algemeene staking komt staat alles zeker stil. De Roomsch Katho lieke arbeiders doen natuurlijk niet mee. A. is lid van den Assistentenbond, moet dan zeker ook staken. G. vertelde, dat in de kerk was afgekondigd trouw aan de Koningin te blijven. Na ’t eten naar meeting van katho lieken, ’t zou een groote optocht zijn, zei G. Ze waren al op 't terrein, ,,’t Was niet veel”, zei een agent. Zeker geen Roomsche. Het stroomde er heen, alles droeg oranje, op straat droeg haast ieder oranje, oranje das sen, linten om den arm, zelfs de militairen droegen oranje. Engelschen zie je haast niet meer. H. was onder den indruk van het vertrek van haar Engelschman. Neeltje (de meid van tante D.) zat ook in de put; haar Engelschman was ook vertrokken na haar twee cadeautjes (o.a. een portemonnaie) gegeven te hebben. Hij zou haar in Juli of Augustus komen halen, maar zij is bang dat hij haar in den steek laat, ’t Is anders een heel nette jongen, nooit ging hij in kroegen, altijd in melksalons. Hij sprak Hollandsch, schrijven kon hij het niet. Neeltje moet nu in het Engelsch correspondeeren, ze heeft een boek om ’t te leeren van B. te leen. In de Stephensonstraat hebben beide tantes een extra melk- kaart, ze krijgen nu met hun vieren 1 liter melk. Tante W. kreeg deze week 1 kilo rijst extra. Vleesch hebben ze ook nog al eens. In Voorburg en Rijswijk ook meer vleesch dan wij. In Rijswijk leverworst, bloedworst en tante M. krijgt 2 liter melk extra. Neef P. zit zonder meid, er is er geen te krijgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 127