110 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN Daarbij geen kolen of turf om op te koken en geen gas en geen eten. Dus éten ze nu van de Coöperatieve keuken, wat koud aankomt. Erge misère. Neef had twee Deventerkoeken voor ons gekocht. Ieder heeft zijn speciale tak van opslag. Neef doet in Deventer- koek, Anna K. in kaas, nicht K. in kaas en stroop, tante A. in stroop, tante D. in broodkaarten, K.’s in chocolade en jambons. S. in aardappelbons, ook tante R. Wij eten van allen en doen aan sommigen wat over of ruilen. De jambons van de K.’s worden geruild tegen aardappelbons van de S.’s. Aan Juffr. v. d. M. hebben we 1 kilo roggebloem van J. P. beloofd. M. nam appels mee. Aardappelen vreten we, volgens Ma, 47 kilo in de week. Boerekool is 50 cent per middag. B. D. wilde zich ook opgeven voor de Burgerwacht, durft niet om tante. Met N. is 't best volgens de laatste berichten, erg treurige sterfgevallen daar door de griep. J. begreep niet hoe ze in Groningen zoo feest konden vieren. Er waren de vorige week 54, meest jonge menschen gestorven. Er geven zich overal troe pen aan voor de Burgerwacht. In Den Haag al te veel. In Rijswijk was ’t ook vreeselijk druk in de apotheek, ze hadden twee loopjongens en tante vouwde zelf poeders. In Assen zitten de vluchtingen nog in de scholen. Alle openbare vermakelijkheden wegens griep gesloten, toch vergadert de S.D.A.P. nog. Die „Oproep aan de Arbeidersklasse” werd te Groningen verspreid. J. zal parelsago sturen, nu 't broodrantsoen verhoogd is, kan zij het missen. Zij heeft niet veel te doen, alle zus ters hebben het te druk. Maandag 18 November. Geen ochtendkrant, had ik de avondkrant nu maar gekocht. Melkboer en bakker zijn er geweest, dus geen algemeene staking. Wij bedachten ons dat ’t gisteren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 128