EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN 111 de onafhankelijkheidsdag was. Naar kantoor, overal vlaggen. Het standbeeld van Willem de Zwijger voor ’t Paleis heeft een groote krans om. Hier kwam ik B. tegen, die een morgen-editie had gekocht. Hulde-betoo- ging aan de Koningin, dat is dus 't einde van de revo lutie. Troelstra is schijnbaar weer beter. Zouden we vrij krijgen? Om 11 uur konden we weggaan, de ambtenaren werden in de gelegenheid gesteld de hulde- betooging bij te wonen. Om half twaalf langs ’t Paleis, overal druk, overal vlaggen en oranje. Een troep sol daten komt er aan, ’t Wilhelmus zingende, allen met oranje getooid, banden om de petten met kokardes, zwaaiende met vlaggen. Ik mee terug naar 't Paleis, hier ’t Wilhelmus gezongen. Er komt veel publiek bij, zelfs tot in de vleugels van ’t paleis. De soldaten maken front en zingen met ontbloot hoofd t Wilhelmus. De Koningin komt buiten met de Prinses. Het publiek en ook de Koningin zingen mee. Als t uit is, zegt de Koningin wat en roept telkens, hoera! Soldaten en publiek roepen mee. Allen zijn enthousiast, ’t gaat heel vrij, de politie laat maar gaan, de soldaten zwaaien met de petten. Echt spontaan, indrukwekkend. Als de Koningin naar binnen wil gaan en ’t Prinsesje mee huppelt, beginnen in eens de soldaten te zingen ,,Ons Prinsesje”. Ze komen weer terug, eind hoera! daarna gingen ze naar binnen. Ik door naar huis, we drinken vroeg koffie. B. komt gewoon kwart na 12 thuis, de N.U.M. heeft vrij, maar voor Mijnheer M. moeten er enkelen terugkomen en B. lootte zich in en moest nu om half drie terugkomen. Met ons vieren gaan we op weg naar 't Malieveld, G. gaat ook mee, de dames blijven, ’t Stroomt er heen, om half een zouden de troepen er al zijn, maar nog steeds komen vaandels van allerlei ver- eenigingen, meest R.K. Alles staat op het veld kris kras

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 129