112 EEN HAAGSCH DAGBOEK UIT DE OORLOGSJAREN door elkaar. Om 1 uur komt de Koningin, luid gejuich, ze wordt toegesproken, rijdt daarna alle vaandels langs. De weg wordt afgezet door soldaten, die elkaar de hand reiken. Haar rijtuig wordt door soldaten getrok ken, de paarden zijn uitgespannen. In 't rijtuig zitten de Koningin, de Prins, het Prinsesje en nog eenigen. Soms tilt de Koningin Juliaantje op. Vreeselijk gejuich, gezang Wilhelmus, enz. Gehos en geweldig gedrang. De ministers loopen ook mee in den stoet, hooge hoeden op. Allerlei vlaggen, de Friesche vlag, een vlag waarop staat Limburg, de Roode Kruis vlag, soldaten hebben vlaggetjes op de kepi, doeken tusschen twee stokken waarop staat „geen revolutie!”, Oranjegezinden enz. Nu gingen we naar 't Paleis, een heele toer. alle wegen stampvol, in de Heulstraat bleven we steken. Pa en Ma raakte ik kwijt, B. vond ik weer. Toen door de Paleisstraat. De optochten komen terug, joelende soldaten-afdeelingen komen elkaar tegen, juichen elkaar toe. De boomen vol jongens. B. moet weg. Eindelijk komt de Koningin (zeker eerst bij haar Moeder ge weest, daar stond het ook stampvol). Vanaf het bordes spreekt zij het volk toe, Prins en Prinses er naast, toe gejuicht, het Wilhelmus gezongen, „Oranje boven” ge roepen. Daarna verscheen de koninklijke familie op het balcon, ook de ministers, jammer genoeg waren de ouden er niet bij. De Koningin heeft een bouquet ge kregen, luid gejuich. Toen ze naar binnen was ging alles joelende uiteen. Zingende troepen trokken door de stad, „Limburg mijn vaderland”, „Gij schitterende kleuren”, het Friesche volkslied. Soldaten gearmd met meisjes, alles hossende. De Engelschen die er nog waren, ston den, geloof ik, paf van zooveel enthousiasme bij die nuchtere Hollanders. De rijtuigen gaan terug naar de stallen, het rijtuig der Koningin nog getrokken door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 130