INTERN. INSTELLINGEN TE ’S-GRAVENHAGE 117 vond het feit, dat zij niet kon komen tot een oplossing betreffende de aanwijzing der rechters. Hier moesten ruim 40 Staten een beperkt aantal van 15 rechters aan wijzen, en hier ontbrak de internationale gemeenschap, waarvan thans de Volkenbond een begin vertoont, om deze oplossing te bewerkstelligen. Dat dan ook de aan vankelijke gedachte uitbreiding van het Permanente Hof van Arbitrage ter tweede Vredesconferentie leidde in de richting van een werkelijk Gerechtshof, kan blijken uit het laatstelijk door den Amerikaanschen gedelegeerde Choate ingediend bemiddelingsvoorstel, samengevat in deze punten: 1Chaque Puissance signataire aura la faculté de nommer un juge, et un suppléant qualifé pour et disposé a accepter de tels postes, et de transmettre les noms au bureau international. 2. Le bureau établira d’après cela une liste de tous les juges et suppléants proposés, avec indication des nations les proposants, et la transmettra a toutes les Puissances signataires. 3. Chaque Puissance signataire signifiera au bureau lesquels des juges et suppléants ainsi nommés elle choisit, chaque nation votant pour quinze juges et suppléants en même temps. 4. Le bureau a la réception des listes ainsi votées établira la liste des noms des quinze juges et des quinze suppléants ayant regu le plus grand nombre de votes. 5. Dans le cas d’une égalité de votes affectant la réélection des quinze juges et des quinze suppléants, le choix entre eux sera par un tirage au sort fait par le bureau. 6. En cas de vacance survenant dans un poste de juge ou de suppléant, ia vacance sera remplie par

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 136