118 INTERN. INSTELLINGEN TE ’S-GRAVENHAGE l’Etat qui l’avait proposé. Wie deze zes punten leest en herleest; zes punten, die zeker opnieuw naar voren zouden zijn gekomen, indien de poging van den Amerikaanschen Staatssecre taris Knox, in 1910 en latere jaren ondernomen om als nog aan het Hof van 1907 leven in te blazen, ware geslaagd hem zal het duidelijk zijn, dat hierin een gelijke grondgedachte zit, die, langs den weg der voor bereidende conferentie van 1920 en langs den weg der daar ter tafel gebrachte Nederlandsche voorstellen, heeft geleid tot de gelukkige oplossing, welke door den Volkenbond aan het vraagstuk van de benoeming der leden van het Hof van Internationale Justitie is gegeven. Maar die tweede Vredesconferentie onderscheidde zich ook in een ander en belangrijk opzicht van de eerste, en wel, doordat zij haar eigen continuïteit proclameerde. In de jaren tusschen 1899 en 1907 was het meer dan eens twijfelachtig geweest of een tweede Vredesconfe rentie zou bijeenkomen, en deze twijfel drukte nu op de werkzaamheden, die zij ondernam. Om dien twijfel zoo goed mogelijk ter zijde te stellen, om anderzijds te waken voor een betere voorbereiding dan de gebrekkige, die in 1907 aan den lijve werd ondervonden, uitte de tweede Vredesconferentie zich in een merkwaardige resolutie, opgenomen in de slotacte der Conferentie. Zij zeide: „Enfin, la Conférence recommande aux Puis sances la réunion d’une troisième Conférence de la paix qui pourrait avoir lieu dans une période analogue a celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, a une date a fixer d’un commun accord entre les Puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence assez long- temps a l'avance pour que ses délibérations se pour-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 137