136 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE c. e. c van eenig feit dat, als het vaststond, de eene internationale overeenkomst zou En aan het bestaan schending van vormen; d. de natuur en den omvang van de wegens schending van de internationale verplichting verschuldigde ver goeding; de uitlegging van een door het Hof gewezen vonnis, er werd daarnevens bepaald, dat het Hof ook kennis zou nemen van alle geschillen, van welken aard ook, die door partijen, hetzij bij algemeene, hetzij bij bijzondere overeenkomsten aan zijne rechtspraak worden onder worpen. En aan het slot werd bepaald, dat een geschil over de vraag, of eene zaak tot eene der hierboven ge noemde categorie├źn behoort, door het Hof wordt beslist. Art. 35 bepaalde vervolgens, dat in de daarin gegeven volgorde bij de rechtspraak zouden worden toegepast: de internationale overeenkomsten, het internationaal ge woonterecht, de algemeene rechtsbeginselen en de rech terlijke beslissingen en leerstellingen der meest bevoegde schrijvers. Dit alles vormde, op wetenschappelijk ge stelden grondslag, de verplichte rechtspraak, die het aan het Hof zou mogelijk maken om ook een Staat, welke niet van zijne rechtspraak in bepaald aangewezen gevallen gediend scheen, voor zich te dagen en dezen eventueel bij verstek te veroordeelen. Belangrijk was daarnevens, dat de commissie overnam de wijze van benoeming, door de Februari-conferentie voorgesteld, zullende deze geschieden gelijktijdig door den Raad als vertegenwoordigende de groote Mogendheden, en door de Assemblee als vertegenwoordigende de overige Staten. Belangrijk was in de derde plaats, dat ten aanzien van de dusgenaamde nationale rechters, de commissie eene beslissing nam, die aan het voor oordeel op dit punt recht van bestaan ontnam. Immers,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 155