156 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE n gedetailleerd programma is opgenomen. Ten aanzien van de onderwerpen, nauw den arbeid van de Division of International Law rakende, werden niet minder dan een 14-tal voorbeelden aangehaald. Zoo een overzicht van arbitrage, zoowel in de oude tijden en de Middel eeuwen als in de moderne tijden; een overzicht van de evolutie, door welke internationale Hoven werden geschapen voor arbitrage. Zoo eene studie van de middelen, door welke private oorlogen werden afge schaft, in sommige gevallen bij bepaalde overeenkomst, en tengevolge waarvan geschillen van allerlei aard, civiele zoowel als crimineele, aan Hoven werden onder worpen. Zoo een overzicht in wetenschappelijken vorm van de beginselen van volkenrecht, gelijk thans door de verschillende natiën aanvaard; eene codificatie van internationaal recht en de beginselen, waarop het ge grondvest moet zijn; eene studie van de internationale conferenties die in de laatste eeuwen werden gehouden; een overzicht van de voorstellen, gedaan betreffende eene permanente internationale conferentie, een per manent hof e.d. Zoo ook een overzicht van goede diensten en bemiddeling, van commissiën van onder zoek; een studie van represailles, retorsiemaatregelen en vreedzame blokkade; eene uiteenzetting betreffende de interpretatie van internationale overeenkomsten. Vele en uitvoerige besprekingen, aanvankelijk tus- schen deskundigen op juridisch gebied, later door de Nederlandsche Regeering en haar adviseurs, zijn ge volgd. En eindelijk was het zoover, dat van 10 tot 12 Januari 1914 onder leiding van Albéric Rolin een ver gadering kon worden gehouden, die zoowel door Brown Scott als door de leden van het Nederlandsche Comité werd bijgewoond. Daar werden de statuten voor de op te richten Stichting, die aan de Academie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 175