158 INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE rapports juridiques se rattachant aux tial des questions internationaux”. Art. 3 voegt daaraan toe: „Dans ce but, il est fait appel aux hommes les plus compétents des différents Etats, pour enseigner, au moyen de cours, de confé rences ou de séminaires, les matières les plus impor- tantes, au point de vue de la théorie, de la pratique, de la législation et de la jurisprudence internationales, telles qu’elles résultent notamment des délibérations, des conférences et des sentences arbitrales”. Eigenaardig is het wel, dat ditzelfde artikel statutair vastlegt, dat het onderwijs in de maanden van Juli tot en met October zal worden gehouden. Daar staat tegen over, dat wijziging in de administratieve bepalingen der statuten in zooverre gemakkelijk is, wijl het slotartikel de wijze bepaalt, waarop zulk eene verandering, in- tusschen niet dan na het in acht nemen van bepaalde termijnen, kan worden aangebracht. De statuten kennen twee lichamen, die het beheer der Academie voeren. Het eene is de Raad van Beheer, als hoedanig het bestuur van de Carnegie-stichting, bestaande uit vier door de Nederlandsche Koningin en een door den Raad van Beheer van het Permanente Hof aangewezen lid, fungeert; het andere is het Cura torium, bestaande uit twaalf leden, dat de wetenschap pelijke leiding van de Academie heeft. In dit Curato rium hebben zitting de president en de oud-presidenten van het Institut de Droit International, die de betref fende functie aanvaarden; de directeur van de afdee- ling voor internationaal recht van het Carnegie- Endowment; een Nederlandsch lid, door den Raad van Beheer der Academie aangewezen, terwijl deze leden zich medeleden adopteeren totdat het getal van twaalf bereikt is. De vervulling in de vacatures, behoudens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 177