INTERN. INSTELLINGEN TE 'S-GRAVENHAGE 169 venhage, maar te Genève zijn gehouden, doch onder leiding van een Nederlander, onzen stadgenoot Mr. Limburg, stonden, die daarvoor slechts lof had te oogsten. Dit alles, met nog veel meer, vormde het onderwerp van de Vredes- en Volkenbondstentoonstelling, die in de daartoe door de Regeering ter beschikking gestelde Grafelijke Zalen van 7 Februari tot 6 Maart 1930 werd gehouden en mocht ondervinden, dat deze poging om èn de vredesbeweging èn den Volkenbond in beeld aan het groote publiek te brengen, veler instemming en belangstelling had. Niet minder toch dan 27000 beta lende bezoekers gingen in juist 27 dagen door de tourniquets, aangebracht in dezelfde Grafelijke Zalen waar in Augustus 1929 en Januari 1930 de inter nationale pers werd gehuisvest ten tijde der beide Haagsche Herstelconferenties, die de eerste Europee- sche grootheden als Briand, Macdonald, Stresemann, Benesj, Schober, Venizelos en tal van anderen samen zagen teneinde over de vraagstukken, met Dawes- en Young-plannen samenhangende, beslissingen te nemen. De belangstelling voor deze tentoonstelling is zoo groot geweest, dat men zonder aarzelen kon besluiten om uit de overblijfselen een blijvende verzameling op te bouwen, bescheiden begin van een bescheiden Vredes- museum, dat zeer zeker in Nederland thuis behoort. Terzijde van de internationale instellingen, gevestigd in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage, dat steeds meer en duidelijker aan zijn bestemming gaat beantwoorden, zijn tal van lichamen met internationale beteekenis ver rezen. Wij denken daarbij aan het Internationaal Inter mediair Instituut, een lichaam van wetenschappelijke beteekenis. Dat in een land als Nederland vereeni-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 188