3. Draaitooneel met de zes podia op verschillende hoogten. Rechts de tooneelopening met manteau.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 193