VERBOUWING VAN DEN KON. SCHOUWBURG 179 lichteffecten het stuk en nog, dat wagens, liftconstructies, schuif- of draaitooneel. Bij het ontwerpen van het tooneel in den Koninklijken Schouw burg is in verband met de bescheiden afmetingen van de vaste tooneelopening en de geringe zijdelingsche ruimte, de keuze gevallen op een draaitooneel met ingebouwde verticaal beweegbare podia. Hierdoor is het mogelijk om door juiste keuze van decorgroepeering verschillende tafereelen op de schijf van 15 M. dia meter op te bouwen, eventueel met gebruikmaking van de podia, terwijl het tooneel ook op gewone wijze, zonder toepassing van het draaibaar gedeelte in den vloer, is te gebruiken (zie fig. 3). Om deze tooneelconstructie te kunnen inrichten is van de bestaande tooneelruimte de achterwand ruim 4 M. achterwaarts geplaatst en de kelder in verband met de noodige machinerieën uitgediept, terwijl ter ver krijging van een breedere werkruimte, de langs het bestaande tooneel aanwezige magazijnen erbij getrok ken werden door in de zijmuren doorgangen te maken van 7 M. breedte en 10 M. hoogte. De bouwvallige houten kapspanten (zie fig. 4) werden vervangen door een ijzeren kapconstructie (zie fig. 5), waaraan een nieuwe hijsch-inrichting voor het hijschen van doeken en ophanging van de lichtinstallatie, rondhorizon- constructie en lichtbrug werd bevestigd. Bij de keuze van systeem hijschinrichting werd afgezien van het automatische en half-automatische systeem en werd dat met handbeweging en contragewichten gekozen. De snelheid toch van het op en neer hijschen van diverse doeken moet zeer subtiel geregeld kunnen worden, eventueel bij open doek en in harmonie met en muziek, waar dit door den aard van de opvoering geëischt wordt. Hierbij komt een defect aan den motor of ander onderdeel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 203