180 VERBOUWING VAN DEN KON. SCHOUWBURG bevestigd van het automatische systeem elke beweging van alle doeken onmogelijk kan maken, terwijl hapering bij een hijschinrichting met handbeweging en contra gewichten zich meestal tot slechts één enkele z.g. regee- ring beperkt. Om tot een indeeling van regeeringen te komen, die genoeg onderlingen afstand van de doeken en de herzen biedt, is een aantal aangehouden van 60 stuks, terwijl de onderlinge afstand gemiddeld op 0.18 M. werd gebracht. De bestaande lichtinstallatie was geheel onvoldoende geworden voer de tegenwoordige eischen en het is juist op het licht, dat tegenwoordig de effecten bij ensceneering grootendeels berusten, hetgeen tevens van den grootsten invloed is op de eischen aan inrichting van de tooneelruimte te stellen. Ook in verband hiermede kan gezegd worden dat het tijdstip der verbouwing, hoewel telkens uitgesteld, niet ongunstig is te noemen. Had de verbouwing van de bestaande of het bouwen van een nieuwen schouw burg een tiental jaren vroeger plaats gehad, dan zou tengevolge van de sedert dien tijd sterk gewijzigde omstandigheden op het gebied der verlichting, de ge meente een gebouw hebben bezeten, dat reeds nu in sterke mate verouderd zou blijken te zijn. De tegenwoordige lichtinstallatie bevat behalve de z.g. herzverlichting, langgerekte horizontaal opgehan gen bakken met lampen in vier kleuren, een groot aan tal schijnwerpers op alle willekeurige plaatsen aan te brengen. Vanaf de z.g. lichtbrug, langs de tooneel- opening aan de kap met 4 kabels beweegbaar achter het fries van de manteau of tooneelportaal aangebracht, kunnen tijdens de opvoering alle mogelijke belichtingen bevestigd en eventueel door personeel gericht worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 204