het nabijgelegen naar het nabijgelegen naar 13 (alle op 22 Juli 1930) Akkerwindestraat Arabislaan Arnicalaan Aronskelkweg Balsemienlaan Campanulastraat Doovenetelweg Dotterbloemlaan Eereprijsweg Godetiaweg Hoefbladlaan Lobelialaan NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE 1929 EN 1930. namen gebouwen Bloemen Reeds of naar in gebruik zijnde nabij gelegen Bibliotheekstraat 22 Dec. 1930 naar de nabijgelegen Koninklijke Bibliotheek. Bronovolaan 29 Sept. 1930 ziekenhuis. Lyceumplein 22 Dec. 1930 R.K. Lyceum voor Meisjes. Zeeruststraat 30 Oct. 1930 -naar het nabijgelegen hotel, een der oudste van Scheveningen. Zuiderpark 26 Mei 1930.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 219