GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 199 Sorghvliet door J. J. Moerman. Morks 638640. gebeurtenissen. b. History of the English Church at the Hague, 15861929 by Fred. Oudschans Dentz. De begraafplaats Oud-Eikenduinen te ’s-Graven- hage door K. L. Schamp. Buiten 415417. Nieuw Stedelijk Gymnasium te Den Haag door Prof. Ir. J. G. Wattjes. Bouwbedrijf no. 1. Het standbeeld van Juliana van Stolberg te 's-Gra-, venhage door Joh. W. A. Naber. Haagsch Maand blad II 288—293. De bebouwing van de Kwartellaan door M. van der Schrieck. Buiten 177. Geschiedenis en Zorgvliet in den loop der eeuwen door H. B. Hol- landsche Revue 13711375. Hoe den Haag door eene reiniging voor ondergang behoed werd, 1576, door A. W. Francken. Buiten 30—31. Het Haagsch Tehuis voor Onbehuisden door Elsa Kaiser. Eigen Haard 292294. Dito Hollandsche Revue 461463. Sententiën van het Hof van Holland 14471448 door N. Schadee.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 225