F 200 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’s-GRAVENHAGE De Haagsche Conferentie. Eigen Haard 708709. Personen. der Schrieck. N. A. Bouwman 75 jaar, 18 Januari 1929. Sympho- nia 12e jg. no. 1. Cyriel Buysse door J. Prinsen J.Lzn. Dietsche Wa rande 897898. Prins Maurits door Fr. de Witt Geschiedenis XLIV 157178, A. L. G. BosboomToussaint door H. Poort. Wil en Weg VII 617623. Paul Arntzenius, schilder door M. van Eigen Haard 428429. William Prince of Oranje (afterwards King of Eng land), being an account of his early life up to his 24th year by Marjorie Bowen. Afstammelingen van Huberts. Tijdschr. v. 263—281. Verslag van den Tweeden Monumentendag, gehou den te ’s-Gravenhage, op Zaterdag 3 November 1928. La Haye diplomatique et mondain, sous la redaction du Baron W. Snouckaert van Schauburg. Jubileumnummer van de Holl. Revue ter gelegenheid van het eeuwfeest der regimenten Grenadiers en Jagers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 226