GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’s-GRAVENHAGE 201 Cyriel Buysse door Jan R. Th. Campert. Eigen Haard 757-758. H. J. Haverman (naar aanleiding van de Eere- tentoonstelling in Pulchri) door W. Steenhoff. Groot Nederland II 9599. De jonge Couperus terug in Nederland door Henri van Booven. Elsevier I 168173. Dr. H. E. Greve, directeur van de Openbare Lees zaal en Bibliotheek te ’s-Gravenhage door H. G. Can- negieter. Morks 225235. C. Easton, een veelzijdige Nederlander door J. C. van Oven, J. H. L. Luymes en E. van Everdingen. Haagsch Maandblad II 451477. Leven en van werken van Louis Couperus door Henri Booven, Eline Vere I. Groot Nederland 277289 Het geslacht Couperus door Henri van Booven. Elsevier I 2730. Leven en werken van Louis Couperus door Henri van Booven, Elinê Vere, verv. Hoofdstuk VII, Nood lot I, Groot Nederland 538548. Willy Corsari als componiste en schrijfster door F. Hulleman. Gulden Winckel 2729. Fragmenten uit „Leven en werken van Louis Cou perus” door Henri van Booven. Nu 2 jrg. I 239252. Groot Nederland II 430444.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 227