202 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE de Nieuwe Gids I 489609. Kloos op zijn 70en verjaardag door Greshoff. Gulden Winckel 9395. Willem Kloos 18591929. Toespraak bij de huldi ging in „Kleykamp” door K. J. L. Alberdingk Thym. Nieuwe Gids I 643644. W. Kloos door Jan J. Zeldenthuis. Eigen Haard 346—347. H. J. Haverman door C. Veth. Socialistische Gids 417—418. en Werken De zeventigjarige Kloos door K. Ursem. Vragen van den Dag 329338. Negen letterkundigen over Kloos. Leven 316—317. Kloos-nummer van Jeanne KloosReyneke van Stuwe en haar werk door A A. Haighton. Nieuwe Gids II 90105, 193 204, 336—355, 369—371, 550—563, 640—660. Christiaan Huygens 14 April 16298 Juli 1695 door P. Zeeman. Gids II 159172. Herinneringen aan Willem Kloos door Lodewijk van Deyssel. Gulden Winckel 149151. Christiaan Huygens 14 April 16298 Juli 1695 door W. E. van Wijk. Wil en Weg VII 427435.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 228