GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 203 W. Kloos 18591929. Opwaartsche Wegen VII 137. wij door J. R. Th. Campert Weg VII 332. Helene Swarth. Boekzaal 336. Willem Kloos 18596 Mei1929 door A. A. Haigh- ton. Nederland 449460. Willem Kloos door J. Greshoff. Haagsch Maandblad I 451—454. Helène Swarth door G. Walschap. Dietsche Waran de 898—899. Willem Kloos door K. H. de Raaf. Haagsch Maand blad I 439—450. Frederik van Eeden. Een poging verklaring door R. H. Bakker. Nog eens: „Wie was Thorbecke?” door De oude Hagenaar (M. Jochems). Willem Kloos en Nederland 461466. Willem Kloos en tot karakteristiek en Nieuwe Gids II 513526. C. Lely. Wil en Reinier van der Laeck (Haagsch schilder uit de 17e eeuw) door H. E. van Gelder. Oud-Holland XLVI 44—48. Kloos en de poetiek door K. Heeroma. Stemmen des Tijds I 494—507.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 229