204 GESCHRIFTEN BETREFFENDE s-GRAVENHAGE door Kunst, Ten~ Wely, onze meest internationale schil - Wermeskerken. Hollandsche Revue Vereeniging tot verbetering der woningen arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht geschiedenis der Vereeniging, 1854 tot 1929 J. W. Schorer. H. P. de Swart Zoon. 18041929. Gedenkboekje door P. A. Haaxman. Troelstra’s gedenkschriften II door B. Bymholt. Vragen van den Dag 472476. Maurits Wagenvoort, 50 jaren journalist door G. H. ’s-Gravesande. Gulden Winckel 165167. van de van de door Maurits Wagenvoort 185927 Juni1929 G. van Hulzen. Morks 305307. Cornelis en Johan de Witt. Portretten en historie prenten door Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn. Uitgave van de van Sypesteynstichting. d. Instellingen en Vereenigingen. De Koninklijke Militaire Kapel door C. L. Boer. Hollandsche Revue 689693. Antoon van der door H van 223—229. e. Verzamelingen van Wetenschap en toonstellingen en Schouwburgen. Inventaris van de archieven van te ’s-Gravenhage geresideerd hebbende notarissen 15971842 (door G. C. Telders).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 230