GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 205 Holswilder-tentoonstelling in het Gemeente-Museum te Den Haag door W. St(eenhoff)Elsevier I 360363. Charley Toorop in de Kunstzaal d’Audretsch te ’s-Gravenhage door W. Steenhoff. Elsevier 139140. De muziekhistorische afdeeling van het Museum Scheurleer door Maarten Dijk. Buiten 559561. De verzameling ex-libris van J. F. Verster door de Kon. Bibliotheek aangekocht. Het Boek 371.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 231