b. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 207 gebeurtenissen. De Anthroposofische Kliniek (arch. Jan Buys) door Matty Vigelius. Buiten 502503. Winkelpui te ’s-Gravenhage (aan de Theresiastraat) door Prof. Ir. J. G. Wattjes. Bouwbedrijf no. 22. Het landgoed Sorghvliet te ’s-Gravenhage. Opgang 434—446. De Haagsche kermis in den loop der tijden door W. A. P. Smit. Buiten 282—284. Geschiedenis en van van Nes. Stem- Het Juliana-Kinderziekenhuis door H. J. A. Bylard. Ned. en Ned. Ind. Huis Oud en Nieuw XIX, 8386 en Ziekenhuiswezen 3e jg. no. 4. De Engelsche kerk in Den Haag (het boek Fred. Oudschans Dentz) door H. M. men des Tijds 19e jgr. I 531542. Café-Restaurant „Hof van Berlijn” in de Papestraat door Prof. Ir. J G. Wattjes. Bouwbedrijf no. 24. Een zeventiende-eeuwsch Engelschman (Samuel Pepys) over Den Haag en de Hollanders door P. ten Bouwhuis. Haagsch Maandblad I 8894. De barak voor lijders aan exotische ziekten van de Gemeente-Ziekenhuizen van ’s-Gravenhage door Dr. E. A. Koch, geneesheer-directeur. Ziekenhuiswezen 3 jg. no. 9.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 233