GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 209 Personen. door P. C. Bontens. Opwaartsche Wegen VIII 3738. P C. Bontens door H. Robbers. Elsevier I 138. 14 Prins Maurits door P. J. Blok (fragment). Bijdr. Vad. Gesch. 6e reeks IX 161176. Buziau variété-kunstenaar door J. Steen. Ons Eigen Tijdschrift 248. Prins Willem III. De Stadhouder-Koning door Dr. Japikse. Deel I. Cyriel Buysse 18591929 door Joh. Koning. Neder land 1013—1024. bleem voor de groote stad ’s-Gravenhage)Berichten en Mededeelingen der Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding no. 3. La Haye diplomatique et mondain, sous la redaction du Baron W. Snouckaert van Schauburg. Aan Dr. P. C. Boutens door Jan Prins. Stem X 193—194. van Boutens door R. Hou- lets over het dichterschap wink. Stem X 195199. A. L. G. BosboomToussaint 18121886 S. Kalff. Leven en Werken 361369. Boutens als vertaler van klassieke stukken door C. Brakman Jz. Stem X 264270.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 235