210 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE den Eeckhout. der Hoogt Jan 324. Fragment uit Leven door Henri van Levensbericht van Oven. Levensberichten kunde. den Raad van Dam Cornells Easton door J. C. van van de Mij. der Nederl. Letter- van Goyen door W. Steenhoff. De Ploeg 318 Cornelis Willem van Levensbericht van Fie Carelsen tooneelspeelster door H. M. Merkel- bach. Op de Hoogte 334335. Levensbericht van Prof. Mr. J. H. Carpentier Alting door G. André de la Porte. Levensberichten van de Mij. der Nederl. Letterkunde. Luitenant-generaal Wouter Cool, Lid van van State. Een levensschets door W. E. van Isselt. Bibliographic der werken van Mgr. Dr. Antonius Hubertus Leonardus Hensen. Samengesteld op ver zoek van de huldigingscommissie door Pastoor J. C. van der Loos. Verre nagedachte aan Vrouwe M. Douwes Dekker Hamminck Schepel door W. Kloos. Nieuwe Gids II 153. Prof. Mr. J. V. van Dyck door R. Kranenburg. Op bouw XIII 395399. Buziau, een menschenspiegel door van Elsevier II 6770. en werken van Louis Couperus Booven. Nieuwe Gids I 520541.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 236