1 212 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE t Jan Toorop 20 Dec. 18583 Maart 1928 door Miek Janssen. Eigen Haard 11701171. P. J. Troelstra door H. Blink. Vragen 450—453. W. B. Tholen 18601930 door Ed. Houbolt. Stem men des Tijds 19e jrg. I 330340. W. B. Tholen door A. M. Hammacher. Elsevier I 289—290. Troelstra’s uitvaart door Margot Vos. Socialistische Gids 377. P. J. Troelstra door J. W. Albarda. Socialistische Gids 378—380. De organische kostprijsberekening met berekening van de kosten per verpleegdag voor de patiënten der hoogere en lagere klassen in de drie Gemeentezieken- van den Dag d. Instellingen en Veteenigingen. De Nederlandsche Centrale Catalogus (op de Kon. Bibliotheek) door P. C. Molhuysen. Bibliotheekleven 197—204. Voorlichting door het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht van ’s-Gravenhage door M. K. Bouw bedrijf no. 25. Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan der eerste Hoogere Burgerschool voor Meisjes te ’s-Gravenhage onder redactie van Agnes de Bergh.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 238