GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 213 Losse aanteekeningen bij H. J. van Eijmael’s uitgave van „Hofwyck” door C. G. N. de Vooys. Tijdschr. Ned. taal- en letterk. XLIX, 235240. huizen van ’s-Gravenhage door H. A. F. Könings. Ziekenhuiswezen 3e jg. no. 11. Koloniale School voor Meisjes te ’s-Gravenhage door Ir. Meyboom. Ziekenhuiswezen 3e jg. no. 2. Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaat- schappij „Neerlandia”. 188025 Mei1930. e. Verzamelingen van Wetenschap en Kunst, Tentoon stellingen en Schouwburgen. Het tienjarig bestaan van het Nederlandsch Centraal Filmarchief door Emmy J. B(elinfante). Holl. Revue 1082—1084. Rodin in het Gemeente-Museum te ’s-Gravenhage door M. van der Schrieck. Opgang 401408. De tentoonstelling uit de collectie C. Hofstede de Groot in het Haagsche Gemeente-Museum door A. M. Hammacher. Elsevier II 214216. Jan Sluyters in Pulchri-Studio door C. Veth. Socia listische Gids 405407. Rede uitgesproken bij de Boutens-tentoonstelling door Dirk Coster. Stem X 240256. f. Omstreken. Hofwyck, Huygens lustoord te Voorburg, voorheen en thans, door A. W. Francken. Buiten 426429.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 239