5 20 9 KRONIEK OVER 1928 3 Jan. 3 5 15 28 9 Febr. i van Ds. Mr. Ankerman, oud- de Tweede Kamer der Staten en oud-Lid van den Gemeente- Herdenking van het 75-jarig bestaan van de firma Martinus Nijhoff. Overlijden van E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, Commissaris der Koningin in Zuid-Holland. Opening van de „de Visser Smits-School” aan de Mient, leerschool der Christelijke Kweekschool voor onderwijzers en onder wijzeressen. De 6e Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, voorgezeten door Mr. B. C. J. Loder, komt te ’s-Gravenhage samen. Overlijden van den oud-Referendaris bij den Raad van State Mr. Dr. J. B. Breukel- man. Overlijden Lid van Generaal i raad. De Conferentie voor Intern. Privaatrecht beëindigt hare werkzaamheden, na op de voornaamste punten resultaat te hebben bereikt. Op verschillende scholen wordt, ter ge legenheid van de teraardebestelling van diens stoffelijk overschot, Prof. Lorentz herdacht. In den Haagschen Kunstkring wordt Wil-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 240