215 14 Febr. 16 21 van 21 25 26 28 29 2 KRONIEK OVER 1928 en Verbruiks- den Arts Dr. G. H. van lem van Konijnenburg gehuldigd ter ge legenheid van zijn zestigsten verjaardag. Herdenking van het veertig-jarig bestaan der Coöperatieve Bakkerij vereeniging „De Hoop”. Overlijden van Mr. A. H. L. Utermark, Griffier bij de Arrondissements Rechtbank alhier. Overlijden Dissel. Overlijden van Mej. M. W. Maclaine Pont, oud-Directrice van „Hosa Semna” te Zetten en oud-Secretaresse van de Hel- dring-gestichten. Opening in het gebouw van het Gemeente- Archief aan het Rijswijksche Plein van eene tentoonstelling betreffende „het Neder- landsche Boek”, georganiseerd door den Nederlandschen Uitgevers Bond. Overlijden van den oud-Pastoor der Roomsch-Katholieke Kerk aan de Eland straat B. H. S. M. von Bönninghausen. Overlijden van J. J. Hillen, oud-Directeur der Algemeene Begraafplaats. Plechtige opening der Ned. Hervormde Bewaarschool in de Marnixschool aan de Ferdinand Bolstraat. 1 Maart }hr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek aan vaardt het ambt van Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland. Prof. Ir. G. A. Brender a Brandis leest voor „Die Haghe” over: „De beteekenis en de inrichting van het Gemeentelijk Gas bedrijf van ’s-Gravenhage”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 241