*1 KRONIEK OVER 1928 216 den kunstschilder Jan van 3 4 6 13 15 27 27 28 29 18e I het Gemeente- van herinne- plechtigheden, ter van de R.K. St. Boni- aan den Van Vre- 3 Maart Overlijden To or op. Het Perm. Hof van Intern. Justitie stelt zijn advies aan den Raad van den Volkenbond vast over de aangelegenheid, die betrek king heeft op het spoorwegpersoneel van de Vrije Stad Danzig, in welke aange legenheid Polen en Danzig partijen zijn. Intrede van den Predikant bij de Gerefor meerde Kerk in hersteld Verband H. Hasper. Vijf en twintig-jarig bestaan van de Chris telijke Meisjesschool der dames Meyboom en Haaxman aan de Rutger Jan Schimmel- pennincklaan. Feestelijke herdenking van het 150-jarig bestaan der afdeeling ’s-Gravenhage van de Maatschappij van Nijverheid en Handel. Veertig-jarig ambtsjubileum van den Admi nistrateur bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal J. G. Pippel. Eerste-steenlegging van faciuskerk in Spoorwijk denburchweg. Opening in het gebouw van Archief eener tentoonstelling ringen aan feesten en gelegenheid van het 25-jarig bestaan het Comité voor Volksfeesten. Overlijden van den Portugeeschen Gezant Graaf de Martens Ferrao. Dr. J. Fransen uit Amsterdam leest voor „Die Haghe” over: „Francoysche Come- dianten in Den Haag in de 17e en eeuw”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 242