KRONIEK OVER 1928 217 Jan 4 April 4 4 5 10 10 15 15 Opening der Eere-Tentoonstelling van Toorop in Pulchri-Studio. Plechtige ingebruikneming der Prinses Juliana-Kerk te Scheveningen, in tegen woordigheid van H.M. de Koningin, H.M. de Koningin-Moeder en H.K.H. Prinses Juliana. Prof. Max Huber, alleensprekend rechter in de door Nederland en Amerika aan het Perm. Hof van Arbitrage onderworpen aangelegenheid betreffende de souvereini- teit over het eilandje Miangas, doet uit spraak ten gunste van Nederland. Herdenking van de 100-jarige vestiging der Algemeene Landsdrukkerij op den Fluwee- len Burgwal. Opening in de Ridderzaal van het Eerste Internationaal Linguisten-Congres. Overlijden van J. P. H. Hartman, oud-Refe- rendaris bij het Departement van Marine. Overlijden van A. C. Baron Bentinck, Ge pensioneerd Generaal-Majoor der Artillerie, Kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, medestichter van het Kinderziekenhuis. Voor het eerst gaat de te ’s-Gravenhage gevestigde „Vereeniging voor Volkenbond en Vrede” ertoe over om een prijsvraag uit te schrijven voor a.s. onderwijzers, die be trekking heeft op den Volkenbond en waarvan de bekroning bestaat in een reis naar en een verblijf gedurende eenigen tijd te Genève teneinde met den arbeid en de beteekenis van den Volkenbond kennis te maken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 243