KRONIEK OVER 1928 218 17 18 23 A. 26 28 het 28 30 2 Mei 2 5 van de Haag- 16 April Huldiging van Ir. J. Krap, Lid van de Algemeene Rekenkamer, ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag. Afscheid van Dr. W. F. van Leeuwen, als Vice-President van den Raad van State. Overlijden van den oud-Referendaris bij het Departement van Marine C. F. Gra- velotte. Opening van het Eerste Katholiek Inter nationaal Bioscoopcongres in het hotel ,,De Witte Brug”. Het Hof van Intern. Justitie doet uitspraak in het tusschen Duitschland en Polen aan hangige en aan zijn oordeel onderworpen geschil, dat betrekking heeft op de uitleg ging van het Duitsch-Poolsche verdrag inzake de scholen in Opper-Silezië. Viering van het 60-jarig bestaan van Tehuis voor Vrouwen in het Westeinde. Teraardebestelling op Oud-Eik en Duinen van het stoffelijk overschot van den oud- Directeur van de Stenografische Inrichting van de Staten-Generaal D. W. P. Keus kamp. Mr. A. Bosch neemt afscheid als Vice- President van den HoogenRaad der Neder landen. Overlijden van den Directeur van het Koninklijk Huisarchief Prof. Dr. F. L. Kramer. Het Internationaal Leerfilmcongres komt te 's-Gravenhage samen. Vijf en twintig-jarig bestaan sche Effektenbeurs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 244