7 Aug. 29 1 1 4 5 5 KRONIEK OVER 1928 222 30 30 31 1 Sept. den Refe- en het vijftig-jarig Nederlanderschap van Hare Majesteit. Overlijden van den emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk van Scheveningen Ds. W. H. Oosten. Feestelijke herdenking van het vijftig-jarig bestaan van „Eigen Hulp”, de oudste der coöperatieve vereenigingen hier te lande. Afscheid van den Secretaris-Generaal van het Departement van Marine, Vice-Admi- raal C. C. Zegers Rijser. In een der zalen van het Kon. Zoöl. Gen. wordt geopend „de Moluksche Zeetuin”. Prof. André Weiss, sedert 1922 vice-Presi- dent van het Perm. Hof van Intern. Justitie, te 's-Gravenhage overleden. Veertig-jarig ambtsjubileum van rendaris ter Gemeente-Secretarie A. H. de Voort. Veertig-jarig dienstjubileum van den Direc teur der Gemeentelijke Hypotheekbank W. Henss. Veertig-jarig ambtsjubileum van den waar nemend Chef der afdeeling „Onderwijs” ter Gemeente-Secretarie J. A. Tuyn. Ter gelegenheid van den zestigsten ver jaardag van Joh. Thorn Prikker wordt in „Pulchri Studio" eene tentoonstelling van diens werk geopend. In de strafzitting van het Gerechtshof wordt het vijfhonderd-jarig bestaan van het Hof herdacht. Overlijden van den oud-Chef der Haagsche Brandweer J. M. H. Walter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1931 | | pagina 248